Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
A marketing alapjai MA
A működtetés szabályai MŰSZ
A működtetés szabályai gyakorlat MŰGY
Adóigazgatás gyakorlata AIGY
Adóigazgatási ismeretek AI
Adóismeretek AIS
Adózás A
Adózás gyakorlat AGY
Adózási alapismeretek AA
Általános statisztika ÁS
Angol nyelv ANG
Angol_csoport_megbeszélés ACS
Angol_felzárkoztató AF
angol_filmklub Film
Áruforgalom ÁF
Áruforgalom gyakorlata ÁFGY
Áruismeret- és forgalmazás ÁIF
Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése ÜTTE
Bérszámfejtési gyakorlat BSZ
Bérügyi feladatok
Bérügyi gyakorlat BÜGY
Biológia-egészségtan BI
Célnyelvi civilizáció CC
DÖK DÖK
Dráma és tánc DR
Eladási gyakorlat EGY
Eladástan EL
Elektronika E
Elektronika gyakorlat EGY
Elektronikus adóbevallás gyakorlata EAGY
Elektrotechnika ET
Életvitel és gyakorlat ÉGY
Ének-zene ÉZ
Ének -zene ÉZ
Énekkar É
Értékesítés gyakorlat ÉGY
Értékesítés idegen nyelven ÉINY
Etika Et
Fizika Fiz
Foglalkoztatás I. FI.
Foglalkoztatás II. FII.
Földrajz
Francia nyelv FR
Gazdasági alapismeretek Gazd.ism
Gazdasági és jogi alapismeretek GJA
Gazdasági és vállakozási ismeretek GVI
Gazdasági ismeretek gazd.ism
Gépírás és iratkezelés gyakorlat GIGY
Gépírás és levelezési gyakorlat GLGY
Gépírás gyakorlata G
Gyógytestnevelés GYóGY
Gyorsírás gyakorlata GYI
Hálózatok I. H I.
Hálózatok I. gyakorlat H I.GY
Hivatali protokoll ismeretek HPI
Informatika Inf
Informatikai alapismeretek INF
Internetes kommunikáció IK
Iparcikk áruismeret
Irányítástechnika IT
Irányítástechnika gyakorlat ITGY
Irodai alkalmazások gyakorlata IAGY
Irodai programcsomag használata IPH
Irodai szakmai idegen nyelv ISZI
IT alapok
IT alapok gyakorlat ITGY
IT szakmai idegen nyelv ITNY
Jogi ismeretek JI
Kémia Kém
Kereskedelmi gazdaságtan KG
Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat KGGY
Kereskedelmi gyakorlatok I. KGY I.
Kereskedelmi gyakorlatok II. KGY II.
Kereskedelmi ismeretek KI
Kis- és középvállalkozások gazdálkodása KKG
Kommunikáció a titkári munkában KTM
Kommunikáció alapjai KO
Könyvvezetés KV
Kötelező komplex természettudományos tantárgy Komplex
Levelezés L
Levelezési gyakorlat LGY
Magyar felzárkóztató
Magyar irodalom Mi
Magyar nyelv Mny
Marketing a gyakorlatban MGY
Matematika Mat
Matematika felzárkóztató Mt
Mozgóképkultúra és médiaismeret MM
Munkaerőgazdálkodás MEG
Művészetek műv
Német nyelv
Olasz nyelv ON
Orosz nyelv O
Osztályfőnöki, élet-és pályatervezés OF
Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat PKGY
Pénzügy gyakorlat PGY
Pénzügyi alapismeretek PA
Programozás PR
Programozás gyakorlat PRGY
Pszichológia pszi
Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban RDDGY
Rendezvény és program dokumentáció alapjai RPD
Rendezvény és programszervezés RP
Ruházati és bútor áruismeret RBA
Spanyol nyelv SP
Statisztika gyakorlat SGY
Szakmai és üzleti idegen nyelv SZINY
Szakmai idegen nyelv gyakorlat SZIGY
Szakmai idegen nyelv* SZI*
Számvitel gyakorlat SZGY
Számviteli alapismeretek SZA
Társadalombiztosítás TB
Társadalombiztosítás gyakorlat TBGY
Technika, életvitel és gyakorlat Életv
Testnevelés és sport Testnev
Titkári ügyintézés TÜGY
Titkári ügyintézés gyakorlata TÜGY
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Töri
Ügyfélszolgálati kommunikáció ÜKO
Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat ÜKGY
Ügyviteli gyakorlatok ÜGY
Ügyviteli ismeretek ÜI
Üzleti adminisztráció gyakorlat ÜAGY
Üzleti kommunikáció gyakorlat ÜKGY
Üzleti terv készítés gyakorlata ÜTGY
Üzleti tevékenység a gyakorlatban ÜTGY
Vállalkozásfinanszírozás VF
Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat VFGY
Vállalkozási ismeretek Vál.ism.
Vállalkozási ismeretek gyakorlat VIGY
Vezetési ismeretek VI
Vezetői ismeretek VEI
Vizuális kultúra VK

Újdonságok

Kapcsolat

  • Szigeti György Műszaki Szakközép Iskola, Márvány u. 32, Budapest
    Your school address goes here
  • (+12) 34-567-890

Fényképalbum